Umowa kupna sprzedaży samochodu – jak powinna wyglądać?

0
197

Zarówno sprzedaż jak i kupno samochodu to często stresujące sytuacje. Przy tej okazji odczuwamy niepokój związany z dopełnieniem wszelkich prawnych formalności, w tym odpowiednim sporządzeniu umowy kupna sprzedaży samochodu, która zabezpieczy nas przed ewentualnymi problemami w przyszłości. Problemy te mogą nie tylko odnosić się do sytuacji prawnej pojazdu, ale także jego stanu technicznego. Sprawdź, jak poprawnie spisać umowę kupna sprzedaży auta i dlaczego jest ona tak ważnym dokumentem.

Czym jest umowa kupna sprzedaży samochodu?

Umowa kupna sprzedaży to podstawowy dokument, który należy przygotować w przypadku zbycia lub nabycia samochodu. Jest bardzo istotna zarówno dla sprzedającego jak i kupującego, gdyż mówiąc potocznie – zabezpiecza ona interes obu stron. To dokument cywilnoprawny, podlegający regulacji artykuły 353 Kodeksu cywilnego. Jej podstawową funkcją jest zgodne z prawem przekazanie samochodu przez sprzedającego osobie kupującej, która nabywa do niego pełnię praw za ustaloną przez obie strony kwotę. Taka umowa zawiera ponadto wiele innych ważnych informacji, między innymi dane o stanie technicznym samochodu, a także adnotację, iż nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym auta. Co ciekawe Kodeks cywilny nie wymaga, aby taka umowa sporządzona była w postaci pisemnej na papierze, jednak dla bezpieczeństwa transakcji i późniejszej własności zdecydowanie rekomenduje się taką formę.

Jeśli sprzedawany samochód ma dwóch właścicieli konieczne jest, aby dane oraz podpisy obu widniały na umowie kupna sprzedaży auta. W przeciwnym razie kupujący niejako wystawia się na niebezpieczeństwo oszustwa. Bardzo ważnych elementów dobrze sporządzonej umowy kupna sprzedaży samochodu jest oczywiście znacznie więcej, a solidne jej przygotowanie oraz zawarcie wszelkich ważnych informacji to sprawa o wielkiej randze.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Umowa kupna sprzedaży samochodu musi być sporządzona dokładnie, z zachowaniem wszelkich obowiązkowych punktów, aby w odpowiedni sposób spełniać swoje zadanie i zapewnić bezpieczeństwo obu stronom transakcji. W Internecie można znaleźć wiele przykładowych formularzy i wzorów umowy do wypełnienia, jednak nie wszystkie zawierają wystarczające informacje. Sprawdzony i dokładny wzór umowy kupna sprzedaży samochodu do druku można znaleźć na przykład na stronie Motocontroler.com.

W przypadku chęci spisania umowy kupna sprzedaży auta samodzielnie należy dopilnować tego, aby zostały w niej zawarte wszystkie istotne dane. W dokumencie powinna znaleźć się data podpisania dokumentu (rekomendowane jest nawet wskazanie godziny zawarcia umowy) oraz dane dotyczące obu stron. Do takich danych zalicza się imiona oraz nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania. Kolejną grupą informacji, które muszą być szczegółowo opisane są dane o przedmiocie transakcji, czyli samochodzie. Tutaj należy pamiętać o przedstawieniu wszelkich detali rozpoczynając od marki i modelu samochodu, numeru nadwozia (inaczej numer VIN) oraz koloru nadwozia, numeru rejestracyjnego auta, roku produkcji, a także zarejestrowanego przebiegu. W umowie muszą być zawarte informacje dotyczące całego wyposażenia samochodu, który jest sprzedawany, co pozwoli zabezpieczyć obie strony przed ewentualnymi zarzutami dotyczącymi nieoryginalnych części niezgodnych z ofertą sprzedaży, bądź wymienionych w okresie między podjęciem decyzji o kupnie, a przekazaniem pojazdu. Niezwykle istotną informacją jest ta poświadczająca, iż nabywca w pełni zaznajomił się ze stanem technicznym samochodu, w tym wszystkich elementów, które wchodzą w skład jego wyposażenia, będącymi jednocześnie przedmiotem umowy kupna sprzedaży auta.

Elementem umowy, której szczególnie osoba kupująca powinna dopilnować jest paragraf związany ze stanem prawnym pojazdu. Poświadcza on o tym, że samochód jest wolny od wszelkich zobowiązań prawnych, które mogłyby zostać przeniesione na nowego nabywcę. Wśród takich zobowiązań można wyróżnić na przykład niezakończone konflikty majątkowe i sprawy spadkowe, dziedziczenie lub zastaw oraz inne sytuacje, w których samochód pełni jakąkolwiek rolę.

Kluczową informacją, która musi być zawarta w umowie jest cena pojazdu, która została uzgodniona przez zbywcę oraz nabywcę auta, jak również informacja o sposobie zapłaty oraz potwierdzenie odebrania przez sprzedawcę określonej kwoty. Ważna jest także adnotacja o dokumentach oraz przedmiotach związanych z samochodem, które sprzedawca zobowiązuje się przekazać kupującemu. Wśród nich muszą znaleźć się kluczyki, dowód rejestracyjny oraz pozostałe dokumenty potrzebne do zarejestrowania samochodu.

Umowa powinna zawierać także paragraf dotyczący spraw podatkowych, a konkretniej informacji o tym, która ze stron zobowiązuje się uiścić stosowny podatek od czynności cywilno-prawnych, a po dokonaniu opłaty przesłać drugiej stronie stosowne potwierdzenie. Okresem, w którym należy dopełnić tej czynności jest 14 dni od daty podpisania umowy.

Nie można zapomnieć o standardowych, ale jakże ważnych w tym przypadku informacjach o obowiązku zastosowania formy pisemnej (potwierdzonej przez obie strony) w przypadku chęci dokonania jakichkolwiek zmian w umowie, a także zastosowaniu Kodeksu cywilnego w przypadku nieuregulowanych w umowie spraw. Pisemna umowa kupna sprzedaży samochodu musi być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymuje każda ze stron. Na obu egzemplarzach musi widnieć podpis zarówno sprzedającego, jak i kupującego. W przypadku, gdy samochód posiadał dwóch właścicieli wymagany jest także podpis współwłaściciela.

Co dodatkowo warto zawrzeć w umowie kupna sprzedaży samochodu?

Umowa kupna sprzedaży samochodu powinna być bardzo szczegółowa, nie ma tutaj więc mowy o przesadzaniu w ostrożności i nadmiarze zawartych informacji. Do umowy warto dodać adnotację na temat odpowiedzialności za wykrycie ewentualnych wad ukrytych. Można wypunktować również elementy, które zawierają uszkodzenia lub zostały wymienione w przeszłości. Do umowy warto dołączyć dokument poświadczający bezwypadkowość oraz poświadczenie dopuszczenia do ruchu po polskich i europejskich drogach. Należy przypilnować także dokumentów ubezpieczeniowych, jeśli samochód wciąż posiada aktualne ubezpieczenie OC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj