Znaki i tabliczki drogowe pełnią funkcje ostrzegawcze i informacyjne. Wyrażają ważne dla bezpieczeństwa ruchu nakazy i zakazy, ułatwiają poruszanie się po drogach. Na jakie znaki i tablice informacyjne (znaki drogowe z grupy D) warto zwrócić szczególną uwagę?

Większość znaków z grupy D to niebieskie prostokąty. Tego typu oznakowanie stosuje się, aby przekazać kierowcom informacje na temat rodzaju drogi i sposobie korzystania z niej, a także o różnych obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu. Chociaż wszystkie znaki drogowe są bardzo ważne, niektóre tablice informacyjne wydają się wyjątkowo istotne.

Przejście dla pieszych, przejazd dla rowerzystów

Znaki informacyjne D-6 (przejście dla pieszych), D-6a (przejazd dla rowerzystów) oraz D-6b (przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów) wskazują kierowcom, że zbliżają się do szczególnego miejsca na drodze – przeznaczonego do przekraczania jezdni w poprzek przez pieszych uczestników ruchu i rowerzystów. Widząc taki znak, warto zdjąć nogę z gazu i zachować szczególną ostrożność. W miejscach, które uczęszczane są przez dzieci, np. okolice szkół itp., ze znakiem D-6 może występować specjalna tabliczka, tzw. „Agatka”.

Zbiorcze tablice informacyjne o obiektach dla podróżnych, znaki informujące o stacjach paliw

O tym, że przy drodze znajduje się stacja paliw, informuje znak D-23. Dla będących w trasie kierowców samochodów elektrycznych i hybrydowych, istotne będą znaki D-23b (stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych) oraz D-23c (punkt ładowania pojazdów elektrycznych). Znaki z grupy D mogą informować o różnego rodzaju punktach przy drodze. Jeśli w jednym miejscu znajduje się kilka obiektów (np. stacja paliw, parking, punkt gastronomiczny), stosuje się tablicę zbiorczą, na której umieszcza się znaki symbolizujące poszczególne obiekty.

Droga z pierwszeństwem

Znak D-1 oznacza początek drogi, na której kierujący ma pierwszeństwo na skrzyżowaniach z innymi drogami. W odróżnieniu od większości znaków informacyjnych, ten nie jest niebieskim prostokątem. To żółty kwadrat ustawiony na wierzchołku (romb o kątach prostych) otoczony białą obwódką. Pod znakiem D-1 może być umieszczona tabliczka informująca o rzeczywistym przebiegu drogi z pierwszeństwem. O końcu drogi z pierwszeństwem przejazdu informuje znak D-2.

Tablice informujące o zmianie pierwszeństwa

Istotne dla bezpieczeństwa ruchu są również niebieskie tablice D-48 (zmiana pierwszeństwa). Uprzedzają one o mającej nastąpić zmianie obowiązujących zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniu. Zależnie od sytuacji stosuje się tablice D-48 ze znakami ostrzegawczymi:

  • A-5 (skrzyżowanie dróg równorzędnych) – jeśli tablica wprowadza organizację, w której na skrzyżowaniu pierwszeństwo nie jest określone znakami, lub
  • A-7 (ustąp pierwszeństwa) – jeśli dotychczasowa droga z pierwszeństwem ma stać się drogą podporządkowaną.

Parking, strefa płatnego parkowania

Znak D-18 wskazuje na miejsce przeznaczone do postoju pojazdów. Pod znakiem D-18 mogą występować tabliczki, np. informujące o sposobie parkowania samochodów lub określające, dla jakich użytkowników przeznaczony jest parking. Jeśli miejsca parkingowe znajdują się w strefie, w której za postój pobierana jest opłata, stosuje się znak D-44 (strefa płatnego parkowania).

Strefa zamieszkania

Bardzo ważnym znakiem jest znak D-40 (strefa zamieszkania). Za znakiem obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Trzeba pamiętać, że w strefie zamieszkania:

  • obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h,
  • piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami,
  • parkowanie dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
  • mogą być stosowane urządzenia wymuszające powolną jazdę, przy czym nie muszą być one oznakowane.

Obszar zabudowany

Znak D-42 wskazuje kierowcom, że wjeżdżają na teren zabudowany. To obszar, na którym znajduje się zabudowa, a w związku z tym może panować wzmożony ruch. Warto pamiętać, że po zmianie przepisów na terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h przez całą dobę (chyba że znaki mówią inaczej).

Automatyczna kontrola prędkości

Obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. taryfikator mandatów przewiduje słone kary m.in. dla kierowców niestosujących się do obowiązujących ograniczeń prędkości. O fotoradarach na drogach mogą informować znaki D-51 (automatyczna kontrola prędkości) i D-51 (automatyczna kontrola średniej prędkości).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj