Umowa kupna sprzedaży samochodu jest niezbędna, aby legalnie i bezpiecznie kupić lub sprzedaż pojazd, np. samochód czy motocykl. Warto wiedzieć, jak sporządzić tego typu dokumenty i jakie dane powinny się na ich znaleźć.

Umowa kupna sprzedaży samochodu – co to jest?

Umowa kupna sprzedaży samochodu to według definicji, umowa sprzedaży, w której osoba kupująca przenosi na kupującego własność jakiejś rzeczy, w tym przypadku samochód. Kupujący, zgodnie z umową, musi tę rzecz odebrać i zapłacić za nią ustaloną kwotę. Z dokładną definicją można się zapoznać, czytając art. 535 Kodeksu cywilnego. Umowa musi być stworzona w formie pisemnej, według ustalonych zasad.

Jak powinna wyglądać umowa kupna sprzedaży pojazdu?

Nie ma jednego określonego formularza, który mogliby wykorzystać wszyscy zainteresowani. Umowę można napisać odręcznie lub na komputerze, nie ma to znaczenia prawnego. Należy zadbać, aby dokument był czytelny i zrozumiały dla obydwu stron. Umowa kupna sprzedaży samochodu powinna zawierać wszystkie ważne informacje, dotyczące zawartej transakcji oraz osób, które brały w niej udział. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku zaistnienia sporu, dokument będzie niezbędny do jego wyjaśnienia.

Jakie dane muszą się znaleźć w umowie kupna sprzedaży auta?

Umowa kupna sprzedaży motocykla czy innego pojazdu musi zawierać dane dotyczące stron, biorących udział w transakcji, tj. sprzedawcy i kupującego oraz opis przedmiotu, który jest sprzedawany. W treści umowy powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • Data oraz miejsce podpisania umowy,
  • Dane osobowe kupującego i dane sprzedającego (w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, a w przypadku osób prawnych – nazwa firmy, adres siedziby, numer KRS, NIP, REGON),
  • Dokładne opisanie przedmiotu umowy (w przypadku pojazdu warto podać – numer rejestracyjny, numer VIN, numer nadwozia, numer silnika, markę, model, rok produkcji, kolor, aktualny przebieg, stan techniczny auta itp. Im więcej szczegółowym, tym lepiej).
  • Warunki umowy, czyli ustaloną cenę pojazdu, sposób przekazania pieniędzy, data przekazania pojazdu nowemu właścicielowi,
  • Godzina podpisania umowy kupna sprzedaży pojazdu oraz przekazania pojazdu kupującemu.

W umowie sprzedaży powinno znaleźć się również oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu. Niezbędne jest, aby na dokumencie znalazły się podpisy obu stron. Bez tego umowa sprzedaży samochodu jest nieważna. Dokument musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron.

Obowiązki kupującego i sprzedające

Kodeks cywilny nakłada obowiązki na osobę kupującą i sprzedającą pojazd. Sprzedawca musi pamiętać, aby po podpisaniu umowy sprzedaży dokonać kilku formalności. W ciągu 30 dni musi zgłosić sprzedaż pojazdu w Wydziale Komunikacji. 14 dni ma na powiadomienie towarzystwo ubezpieczeniowe o sprzedaży auta. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z tym, że trzeba będzie zapłacić za auto, którego się już nie posiada. Osoba, która kupiła pojazd, również musi pamiętać o swoich obowiązkach. W ciągu miesiąca od daty podpisania umowy powinna zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji. Należy złożyć odpowiedni wniosek oraz zabrać ze sobą umowę kupna-sprzedaży, tablice rejestracyjne, dowód tożsamości i dokumenty związane z autem tj. karta pojazdu i dowód rejestracyjny. Kupujący może korzystać z polisy poprzedniego właściciela lub ją wypowiedzieć i wybrać nową. Ważne jest również złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym i opłacanie podatku od czynności cywilnoprawnych

Wzór umowy kupna sprzedaży

Aby uniknąć błędów i nie zapomnieć o ważnych informacjach, warto ściągnąć umowę kupna sprzedaży z internetu. Dostępne są druki w formacie pdf. np. umowa kupna sprzedaży samochodu pdf, które wystarczy wydrukować, wypełnić i podpisać. Dzięki prawidłowo stworzonej umowie kupna sprzedaży można uniknąć przykrych konsekwencji w przypadku, gdy jedna ze stron będzie miała roszczenia.

Zawarcie umowy, związanej z kupnem i sprzedażą samochodu nie jest trudne. Wystarczy pamiętać, aby w dokumencie znalazły się niezbędne informacje, które nadadzą jej moc prawną oraz wiedzieć, jakich formalności należy dokonać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj