baner-podstronaKażda osoba planująca rozpocząć swoją karierę zawodową na stanowisku kierowcy musi posiadać nie tylko prawo jazdy kat. C, ale również przejść przez kurs kwalifikacji wstępnej. Szkolenie to pozwala na przygotowanie się do egzaminu państwowego, po zaliczeniu którego możliwe jest otrzymanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Czego dotyczy kwalifikacja wstępna i jakie wymagania należy spełnić, aby w ogóle przystąpić do tego typu szkolenia dla kierowców?

Czym tak w ogóle jest kwalifikacja wstępna kierowcy?

Obecnie każda osoba chcąca wykonywać zawód kierowcy zobligowana jest do przystąpienia do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, w przypadku której wyróżnia się osiem typów szkoleń. Do kursu może przestąpić praktycznie każda osoba będąca obywatelem Polski i przebywająca na jej terenie przez przynajmniej 185 dni czy też studiująca na terenie RP. W szkoleniu może wziąć udział również obywatel innego kraju pod warunkiem, że zamierza on wykonywać przewozy na rzecz podmiotu z siedzibą w Polsce. Warto wiedzieć, że nie ma konieczności posiadania prawa jazdy danej kategorii, aby przystąpić do kursu ani nawet bycia w trakcie takiego kursu. Zajęcia odbywają się w dwóch blokach. Pierwszy dotyczy kat. C, C1, C+E, C1+E. Z kolei blok drugi obejmuje kat. D, D1, D+E, D1+E.

Na kwalifikację wstępną składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Cały kurs to w sumie 280 godzin: teoria stanowi 260h, a 20h to praktyka (w tym 4h jazdy na płycie poślizgowej i 16h jazdy w ruchu drogowym). W zależności od danego ośrodka szkoleniowego czas trwania kursu może być inny, ale średnio trwa on 85 dni. Bardzo istotną kwestią jest wykonanie przez kursanta badań lekarskich i psychologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w charakterze zawodowego kierowcy jeszcze przed przystąpieniem do szkolenia. Kurs kwalifikacji wstępnej przygotowuje do egzaminu państwowego składającego się z części podstawowej (20 pytań) i specjalistycznej (10 pytań). Możliwe jest polenienie maksymalnie czterech błędów w części podstawowej i pięciu w części specjalistycznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here