Zwrot kosztów sanitariatów – nowe możliwości dla firm transportowych

0
114

Chociaż branża transportowa musi stale mierzyć się z wyzwaniami narzucanymi przez nowe regulacje, jak Pakiet Mobilności, czasami zmiany w przepisach otwierają też nowe, korzystne możliwości. Przykładem jest zwrot kosztów sanitariatów dla kierowców w transporcie międzynarodowym, wprowadzony na mocy ustawy o delegowaniu kierowców. Nowe przepisy stwarzają szansę na znaczną optymalizację kosztów pracowniczych w firmach transportowych. Zwrot kosztów sanitariatów, wolny od składek ZUS i podatku dochodowego (przy spełnieniu określonych warunków), może obniżyć miesięczne koszty o nawet 500 zł na każdego kierowcę. W artykule przybliżamy nowe regulacje dotyczące zwrotu kosztów sanitariatów, prezentujemy praktyczne przykłady rozliczeń i omawiamy, jak zmiany wpływają na strukturę kosztów w firmach. Zapraszamy do lektury!

Ustawa o zwrocie kosztów sanitariatów dla kierowców – nowe możliwości

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym z 2023 roku wprowadziła znaczące zmiany w kwestii rozliczania kosztów korzystania z urządzeń sanitarnych przez kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Na mocy tych przepisów, firmy transportowe mogą teraz zwracać swoim pracownikom uśrednione koszty sanitariatów, co stwarza nowe możliwości optymalizacji kosztów.

Zmiany te opierają się na ustawie o czasie pracy kierowców z 2004 roku, która została zaktualizowana o zapis dotyczący zwrotu kosztów sanitariatów. Nowe przepisy pozwalają na zwrot kosztów poniesionych przez kierowców podczas korzystania z toalet i pryszniców na terenie państw, w których wykonują oni swoje obowiązki.

Warto zaznaczyć, że zwrot kosztów sanitariatów jest zwolniony z oskładkowania ZUS i podatku dochodowego, co oznacza, że może on znacząco obniżyć koszty pracownicze w firmach transportowych. Szczegółowe warunki zwrotu, w tym sposób obliczania kwoty zwrotu, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2023 roku.

Korzyści dla pracodawców i kierowców

Nowe przepisy o zwrocie kosztów sanitariatów dla kierowców oferują szereg korzyści zarówno dla pracodawców, jak i samych kierowców.

Dla pracodawców:

 • Możliwość optymalizacji kosztów: Zwrot kosztów sanitariatów jest zwolniony z oskładkowania ZUS i podatku dochodowego, co może obniżyć koszty pracownicze nawet o 500 zł miesięcznie na każdego kierowcę.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Niższe koszty pracownicze mogą przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku transportowym.
 • Poprawa motywacji kierowców: Zwrot kosztów sanitariatów może być postrzegany przez kierowców jako dodatkowy benefit, co może poprawić ich motywację i lojalność wobec firmy.

Dla kierowców:

 • Dodatkowy dochód: Zwrot kosztów sanitariatów oznacza realny wzrost wynagrodzenia netto dla kierowców.
 • Poprawa komfortu pracy: Zwrot kosztów umożliwia korzystanie z lepszych toalet i pryszniców na trasach, co poprawia komfort pracy kierowców.
 • Większa transparentność: Nowe przepisy zapewniają jasne i klarowne zasady rozliczania kosztów sanitariatów, co eliminuje niejasności i problemy z interpretacją przepisów.

Jak zastosować nowe przepisy w praktyce?

Nowe przepisy dotyczące zwrotu kosztów sanitariatów nie precyzują szczegółowo sposobu ich implementacji. Istnieje jednak kilka scenariuszy, które mogą zastosować pracodawcy:

1. Aneks do umowy o pracę:

 • Do istniejącej umowy o pracę można dodać aneks, który wprowadzi nowy element wynagrodzenia – dodatek sanitarny.
 • Aneks powinien określać kwotę dodatku, sposób jego obliczania i warunki wypłaty.

2. Wewnętrzne zarządzenie:

 • Pracodawca może wprowadzić wewnętrzne zarządzenie regulujące zasady przyznawania dodatku sanitarnego.
 • Zarządzenie powinno być precyzyjne i klarowne, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych.

3. Regulamin wynagradzania:

 • W przypadku firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników, konieczne jest dostosowanie regulaminu wynagradzania.
 • Regulamin powinien uwzględniać nowy element wynagrodzenia – dodatek sanitarny.

Dodatkowe obowiązki pracodawcy:

 • Niezależnie od wybranego sposobu implementacji, pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o zmianach w warunkach zatrudnienia.
 • Informacja ta powinna być przekazana najpóźniej w dniu wejścia w życie zmian.

Przykładowe dokumenty, takie jak aneks do umowy o pracę, wzór zarządzenia i regulamin wynagradzania, można znaleźć na stronach internetowych organizacji zrzeszających przewoźników, a także w serwisach rządowych.

Ważne jest, aby pracodawcy dokładnie zapoznali się z nowymi przepisami i wybrali sposób ich implementacji, który najlepiej odpowiada potrzebom ich firmy.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://inelo.pl/zwrot-kosztow-sanitariatow/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj