Zmiany w prawie – elementy odblaskowe lub 500 zł grzywny

odblask

Nowelizacja ustawy właśnie weszła w życie. Od teraz piesi oraz rowerzyści, którzy podróżują poza terenami zabudowanymi po zapadnięciu zmroku mają obowiązek nosić elementy odblaskowe (kamizelka). W przeciwnym razie osoba, która nie stosuje się do nakazu musi liczyć się z konsekwencjami – policja za to wykroczenie ma prawo wypisać mandat w wysokości nawet 500 złotych.

Nowelizacja jest odpowiedzią na rosnące wypadki z udziałem rowerzystów i pieszych, którzy po zmroku często są niewidoczni i potrącani. Zwykle piesi ubierają się w ciemne kurtki, co dodatkowo zmniejsza ich widoczność. Kierowcy, którzy podróżują poza terenami zabudowanymi mają mniejsze pole widzenia, a brak odblasku nie ułatwia próby ominięcia pieszego i uniknięcia kolizji, często bardzo tragicznych kolizji, które kończą się utratą zdrowia lub nawet życia.

Kamizelki odblaskowe prawie trzykrotnie wydłużają odległość, z której kierowca jest w stanie zauważyć poruszającego się po poboczu pieszego. To przemówiło za wprowadzeniem nowelizacji i za karaniem ludzi, którzy nie stosują się do prawa i sami narażają się na niebezpieczeństwo oraz poważny uszczerbek na zdrowiu (nie tylko swoim, ale także na zdrowiu psychicznym kierowcy, który często jest bez winy, a mimo to musi uporać się z konsekwencjami wypadku).