W Polsce nie będzie aut z kierownicą po prawej stronie

„Puls Biznesu” donosi, że w naszym kraju nie będzie zgody na masową rejestrację samochodów z kierownicą po prawej stronie. W czerwcu tego roku resort transportu zaprezentował projekt zmian w ustawie o ruchu drogowym. Dawały one możliwość zarejestrowania w Polsce aut, które posiadają kierownicę po stronie prawej. Jednak dokument spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem podczas uzgodnień międzyresortowych. Jednym z powodów był fakt, że w naszym kraju większą ilość dróg stanowią te drogi, które są jednojezdniowe, więc dopuszczenie do rejestracji aut z kierownicą po prawej stronie wpłynęłaby bardzo negatywnie na poziom bezpieczeństwa na drogach.

Co może rzeczywiście jest racją, choć często można mieć wątpliwości, czy urzędnikom i politykom w naszym kraju chodzi jedynie o obywateli, o ich dobro, czy kierują nimi inne powody, jak np. pokazanie przeciwnikom politycznym, że mają rację. Urzędnicy są natomiast zgodni z argumentem branży motoryzacyjnej, który dotyczy ekonomii. Przedsiębiorcy spodziewają się, że nastąpi duży import używanych samochodów z krajów o lewostronnym ruchu, co z pewnością odbije się na rynku. Jednak innego zdania jest Komisja Europejska, która wniosła na Polskę skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE właśnie z powodu braku możliwości rejestrowania pojazdów, w których kierownica znajduje się po prawej stronie. Uznano, że trzeba wstrzymać prace nad projektem dopóki nie zostanie rozstrzygnięta sprawa przez Trybunał.